top of page

Privacyverklaring

Privacybeleid iets fraais
iets fraais respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
iets fraais heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd).
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met iets fraais.

Delen met derden
iets fraais zal je gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een galeriehouder waarmee iets fraais samenwerkt.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Persoonsgegevens 
iets fraais kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van iets fraais.

Bij iets fraais kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

iets fraais verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan iets fraais je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.
Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van iets fraais.
iets fraais bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
iets fraais zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Deze site is gemaakt met Wix en maakt daardoor gebruik van cookies, zodat iets fraais bijvoorbeeld de interactie en het verkeer op de site kan zien.


Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@ietsfraais.nl

iets fraais zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
iets fraais is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Vragen?
https://www.ietsfraais.nl is de website van iets fraais. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54714117. E-mailadres: info@ietsfraais.nl

 

bottom of page